Fastelavns-familie-gudstjeneste

Søndag den 3. marts kl. 10.30 i Vigersted Kirke

Englekoret og bandet Mias Musikalske Univers leverer lækre rytmer og fede dansemoves. Alle børn (og voksne!) inviteres til at komme udklædt og fejre fastelavn med en festlig gudstjeneste om dåben og duen. Efter gudstjenesten kan man gå i fastelavnsoptog til hallen, hvor der er tøndeslagning.

Forårskoncert og sangaften med voksenkoret

Onsdag den 10. april kl. 19.00 i Vigersted Kirke

Kirkernes nye voksenkor inviterer til hyggelig forårskoncert og sangaften i Vigersted kirke. Koret synger et kort program med både danske og engelske sange. Der vil også være fællessang og alle kan at synge med på nogle dejlige forårs sange. Vel mødt til en hyggelig aften i Vigersted kirke. Der er stadig plads til flere i koret, alle, der har lyst velkommen til at komme og prøve at synge med, når koret øver i Vigersted kirke om onsdagen kl. 18.45-20.15. 

Påskeugen og musikken

Hele Påskeugen er der noget særligt på færde i kirkerne

Palmesøndag d. 14. april fejres med palmegrene, sang og musik, når vi holder børne- og familiegudstjeneste i Kværke/Vigersted kirke.

Skærtorsdag d. 18. april kl. 16.30 i Kværkeby og kl. 19.00 i Vigersted synger kirkernes nye voksenkor ved begge gudstjenester.

Langfredag d. 19. april kan man både gå en vandretur i foråret og opleve smuk musik. Vi begynder i Haraldsted Kirke med fælles gudstjeneste kl. 10.30, her er Langfredagens tekster og salmer og lys at gå på i mørket. Efter gudstjenesten kan man gå med på en meditativ vandring ad Oplevelsesstien langs Haraldsted Sø. Vi går sammen i en vekslen imellem stilhed og stilfærdig samtale til Kværkeby Kirke. Her er der Musikgudstjeneste kl. 14.00, hvor Winnie Bugge Frandsen ind imellem de bibelske læsninger vil spille smukke klassiske stykker på tværfløjte og traversfløjte akkompagneret af kirkernes organist Mia Engsager

Påskedag d. 21. april er der stor glæde og fest i de flot pyntede kirker med påskeliljer og andre gule forårsbebudere overalt – et Påskehav! Englene fortæller, at Jesus ikke er i graven, han er opstået og er gået i forvejen. Det fejrer vi ved at synge vore store påskesalmer og lytte til blødt basunspil fra Kasper Smedegaard Thaarup, der samme med Mia Engsager gør dagen ekstra musikalsk. Kværkeby Kirke kl.9 og i Vigersted Kirke kl. 10.30.

Påskedag 22. april fortsætter festen kl. 10.30 i Vigersted Kirke, der er stadig glæde, der skal fejres, salmer, der skal synges, store ord, der skal siges og tænkes og gule blomster at nyde – Påske for er for alle sanser, hele menneskelivet og til alle tider.