Kirkehøjskolen Midtsjælland har nu eksisteret siden 2006 som et samarbejde mellem Jystrup-Valsølille, Vigersted- Kværkeby og Haraldsted- Allindemagle sogne.

Formålet med Kirkehøjskolen er at arrangere foredrag og udflugter m.m. efter højskoleforbillede med emner af religiøs, kirkelig, eksistentiel og livsoplysende karakter med gode foredragsholdere, der både er fagligt velfunderede og gode formidlere; at skabe mulighed for fordybelse; at forkæle med god og vellavet mad og stemning; og gerne belyse emner tværfagligt foruden teologisk/kirkeligt.

 

3 Efterårsaftener 2020

Foredragsrækken afvikles over tre aftener i efteråret – ét foredrag i hvert af de arrangerende pastorater. Prisen er 40 kr. pr aften inklusiv kaffe og kage. Tilmelding er ikke nødvendig til disse aftener. (NB. begrænset antal pladser!)

Tirsdag den 6. oktober kl. 19-21 i "Stalden", Jystrup Bygade 14

Grundtvig – en gigant i dansk kultur og åndsliv

Grundtvig er ikke til at komme uden om. Man støder konstant på ham i debatter om dansk kultur og identitet, i diskussioner om skole og kirke, og ikke mindst når vi synger hans sange og salmer i forbindelse med årets højtider. Men hvem var han Grundtvig? De fleste danskere har hørt om ham, men de færreste kender til hans liv og virke. Foredraget giver et indblik i hans dramatiske livshistorie og hans storladene ideer og visioner.

Professor emeritus og tidligere højskoleforstander Ove Korsgaard

Onsdag den 21. oktober kl. 19-21 i "Stalden"Jystrup Bygade 14

Grundtvigs billeddannelse

Få mennesker har gjort så lidt for at styre deres eget image som Grundtvig, og få mennesker har fået et så tydeligt image som image som han. Grundtvig er den gamle mand med det store skæg og den skinnende isse; patriarken, landsfaderen. Beundret, foragtet, elsket og hadet for nøjagtig det indtryk, han gør. Foredraget skildrer Grundtvigs forhold til andre menneskers billede af ham, og det skildrer det på mange måder vilde portræt, han tegner af sig selv i sine værker. Det går ikke stille for sig, men det gør tingene sjældent, når Grundtvig er i nærheden.

Foredragsholderen er dr.phil., lektor ved Københavns Universitet, litteraturforsker Sune Auken

Torsdag den 5. november kl. 19-21 i Stalden i Jystrup

Kierkegaard og tidens travlhed

Kierkegaard mente, at han levede i en tid, hvor forandringerne stod i kø og folk var alt for fortravlede. Lyder det bekendt? Men for Kierkegaard er travlheden ikke blot bestemt af ydre omstændigheder. Travlhed er en særlig måde at forholde sig til tiden på. Når man er travl overser man det væsentlige. Og hvad er det væsentlige? Det væsentlige er, at der til det at være menneske til enhver tid hører, at man tager den opgave på sig at handle etisk ansvarligt i forhold til sig selv og andre. For at kunne gøre det kræves langsomhed og samvittighed. Foredraget vil kaste lys over Kierkegaards samtids- og nutidskritik om beskrive travlheden og langsomheden som to forskellige måder at være i verden på.

Foredragsholder Pia Søltoft er tidligere leder af Kirkegaardcentret, forfatter til flere bøger om Kierkegaard og sognepræst ved Marmorkirken og Christianskirken.

Efterårets foredrag er anden del af årsprogrammet 2020, "Iscenesættelsen af tanken hos guldalderens 3 store danske tænkere - H.C. Andersen, Kierkegaard og Grundtvig"

Selviscenesættelse kender alle i dag fra selfiestangens selvportrætter hid, did og alle vegne og helst sammen med en berømthed eller på en berømt lokalitet. Postet på Instagram, Twitter eller Facebook er selviscenesættelsen spredt til alverden på få sekunder.

Men selviscenesættelsen er langtfra ny. H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og N.F.S Grundtvig iscenesætter alle med stort raffinement deres forfatterskab. Og derved iscenesætter de også deres tanker.

Hvad betyder iscenesættelsen af tanken for budskabet, og hvordan skaber man billeder af tankespind? Hvad var prisen for de tre tænkere, og hvad var hensigten? At miste sig selv for at finde sig selv er en rød tråd, der går igen – også i nutidens selviscenesættelse. Eller at vinde sig selv i at miste sig selv?

Hvordan fik de tre forfattere i hvert deres forfatterskab og virke formidlet deres opfattelse og kritik af tilværelsen – og taler de billeder og tanker stadig til os i dag?

 

Kirkehøjskolen Midtsjælland - kontaktoplysninger

Vigersted Præstegård, Vigerstedvej 2, 4100 Ringsted, e-mail: amnm@km.dk, tlf.: 57525235

Jystrup Præstegård, Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup, e-mail: lskr@km.dk, tlf.: 57528145

Haraldsted Præstegård, Haraldstedvej 91, 4100 Ringsted, e-mail: mmjo@km.dk, tlf.: 57600157