Vigersted Menighedsråd

Formand
Asger Bak, Bastebjergvej 3, tlf. 40738733, Asger@abglobal.dk

Næstformand og kirkeværge
Søren Hansen, Nebsmøllevej 1, tlf. 45802396, soeren@dlgtele.dk

Kasserer og kontaktperson
Uffe Larsen, Kærehave 28, tlf.  57525247/ 21644147, uflars@gmail.com

Sekretær og
Anne-Marie Nybo Mehlsen, Vigerstedvej 2, tlf. 57525235, amnm@km.dk

Medlem
Irene Petersen, Bredagervej 1, tlf. 57525238

Medlem
Inger Vendler, Degnebakken 19, tlf. 61406861, ivendler@gmail.com

Medlem
Lena Uldall Otto, Degnebakken 24, tlf. 57525617, lena.uldall@gmail.com

 

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder:

Seneste referat:

Menighedsmøde

Søndag den 29. September havde Vigersted Menighedsråd inviteret til menighedsmøde i konfirmandstuen efter gudstjenesten kl. 10.30.

Vi var omkring 20 deltagere og mødet startede med en præsentation af menighedsrådet som alle var til stede inclusive suppleant Janne som havde taget sin datter Astrid med. Astrid lyttede tålmodigt til hele mødet.

Formanden indledte med at understrege det store frivillige arbejde som alle I menighedsrådet leverer. Samtidigt blev også understreget det store og flotte arbejde som alle medarbejdere udfører. Sidst i august var alle inviteret på udflugt til Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Vi havde en dejlig dag. Stor Tak til Mia og Kirsten som stod for arrangementet,

Udover det almindelige arbejde som bl.a. handler om økonomi og kirkens daglige drift har der været forskellige emner at se til.

Kasserer Uffe orienterede om kirkens økonomi. Der bliver stillet større og større krav til økonomien med de mange aktiviteter der er i kirken. Vi følger økonomien tæt i samarbejde med vores bogholder Bent. Der er ikke tale om overflod men som vores revisionsselskab nævner i deres protokollat er der basis for fortsat drift!

På personalesiden har vi pr. 1. August i år fået ansat Gitte Paxevanos i en 20 timers stilling som kirkesanger med udvidet funktion. Gitte styrer vores hjemmeside som hedder Churchdesk. Et system vi indkøbte i løbet af perioden. Hvis I har ideer/arrangementer eller andet er I meget velkomne til at kontakte Gitte.

Vores hjemmeside hedder www.vigersted-kvaerkeby.dkJo flere besøgende vi har på denne side jo større er opmærksomheden!

Vi har i perioden indkøbt nyt AV system til konfirmandstuen 

På det årlige Stiftsmøde i Roskilde fik Lena Palladiusprisen: stort TIL LYKKE til hende. Aktiviterne fra Lenas side er mangfoldige.

Vi laver kirkekaffe efter hver kl. 9 gudstjeneste. Det bliver sørget for af alle MR medlemmer under Lenas kyndige ledelse. Kirkekaffen er en stor succes med mange deltagere.

Kirkegårdsudvalget: focus på fornyelse af kirkegården samt selvfølgelig den almindelige vedligeholdelse. Nyt bed med dyrkning af blomster til brug i kirken. Forhåbentlig kan vi blive selvforsynende med blomster til kirken og andre begivenheder. Til menighedsmødet havde Lena lavet en flot buket.

Pt. arbejder vi også med renovering af dele af præstegårdshaven samarbejde med naboerne.

Møder i provstiet vi har deltaget i er langtidsplanlægningsmøde i januar og opfølgende Budgetsamrådsmøde i August. Her arbejder vi pt. med at prøve at se lidt frem i tiden. Nogle vil mene at det kirkelige administrative system er lidt tungt og det tager noget tid. Vi arbejder tålmodigt med det

Uffe og undertegnede deltog i kursus omkring økonomi i menighedsrådet  i Halskov. Mødet var arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd.

Vi har 2 årlige fællesmøder med Kværkeby Menighedsråd. Her er samarbejdet omkring præstegården vigtigt.

Pt. arbejder vi med planer om ændring af præstegårdens gårdsplads og have. Samt undersøgelse af mulig svamp i bygningen.

Meget af arbejdet synes at handle om praktiske ting. Vi har holdt et enkelt møde hvor vi snakkede om Trosbekendelsen. Flere møder af denne slags vil komme til.

Anne-Marie lavede en kort gennemgang af de ændringer der er foretaget I afviklingen af gudstjenesten. Det blev meget påskønnet.

Forslag om eftermiddagste- med eftertanke for sognet er blevet fremlagt og det arbejder vi videre med.

Med de bedste hilsener

Asger Bak

 

Dagsorden 16.11.2016  –  Referat 16.11.2016

Dagsorden 08.12.2016  –  Referat 08.12.2016

Dagsorden 25.01.2016  –  Referat 25.01.2017

Dagsorden 23.03.2017  –  Referat 23.03.2017
Bilag 1Bilag 2Bilag 3

Dagsorden/referat 26.04.2017

Dagsorden 03.05.2017  –  Referat 03.05.2017

Dagsorden 13.09.2017

Referat 25.10.2017

Referat 22.02.2018

Referat 22.03.2018

Referat 03.05.2018

Budgetmøde 05.06.18

Referat 21.08.2018