Menighedsrådene

På valgforsamlingen d. 15. sept. kl. 17 i Kværkeby Kirke blev følgende kandidater
ved afstemning opstillet til Kværkeby menighedsråd, der skal have 6 medlemmer:
Martin Pedersen
Iris Bremer Henriksen
Gurli Birkholm Petersen
Gurli Jørgensen
Annette Hansen
Birgit Nielsen
Som stedfortrædere blev valgt:
Jeanne Søndergaard Pedersen
Inge Lise Madsen
På valgforsamlingen d. 15. sept. kl. 19 i Vigersted Kirke blev følgende kandidater
ved afstemning opstillet til Vigersted menighedsråd, der skal have 6 medlemmer:
Søren Hansen                                                                                        
Bjarne Kristensen                                                                                                           
Karina Pedersen                                                                                    
Uffe Larsen                                                                                            
Yvonne Olsen                                                                                         
Janne Kristensen                                                        
Som stedfortrædere blev valgt:          
Jørgen Gress Nielsen                                                                
Martin R. Henriksen                                                                  
Irene Petersen                                                                            
Peter Gylling Jørgensen 
 
Eventuelt alternativ kandidatliste skal efter reglerne indgives senest tirsdag den 13. oktober 2020 og dermed udløses afstemningsvalg.
Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet i hvert sogn, på en kandidatliste kan opstilles 1-12 kandidater, og for hver kandidat på listen skal den underskrives af seks stillere. Både kandidater og stillere skal være valgberettiget i sognet, altså være medlem af folkekirken, bosat i sognet eller sognebåndsløser og over 18 år.
Kandidatliste kan afleveres til Valgbestyrelsen, nærmere aftale træffes med formand for valgbestyrelsen, Kværkeby Sogn: Jeanne Søndergaard Pedersen, Kirkevej 10 A, 4100 Ringsted.  Mail: jeanne63.jp@gmail.com
Vigersted Sogn: Lena Uldall Otto, Degnebakken 24, 4100 Ringsted, Mail: lena@brixager.dk
Menighedsrådsmøder 2020

 

Kværkeby menighedsråd holder møde: 

Torsdag den 6. oktober 2020

Torsdag den 5. november 2020

Alle møderne starter kl. 17.00 og er på Kværkebyvej 72, hvis ikke andet nævnes!

 

Vigersted menighedsråd holder møde:

6. oktober kl. 18.30

 

SE REFERATER UNDER MENUPUNKTERNE VIGERSTED OG KVÆRKEBY