Menighedsrådsmøder:
Vigersted menighedsråd holder møde:

  • Onsdag den 16. januar kl. 19 i Vigersted Konfirmandstue
  • T0rsdag den 28. februar kl. 19 i Vigersted Konfirmandstu
  • Tirsdag den 26. marts kl. 19 i Vigersted Konfirmandstue
  • Tirsdag den 28. maj kl. 19 i Vigersted Konfirmandstue

Kværkeby menighedsråd holder møde:

Er ikke på plads endnu.

 

Vigersted Menighedsråd

Formand
Asger Bak, Bastebjergvej 3, tlf. 40738733, Asger@abglobal.dk

Næstformand og kirkeværge
Søren Hansen, Nebsmøllevej 1, tlf. 45802396, soeren@dlgtele.dk

Kasserer og kontaktperson
Uffe Larsen, Kærehave 28, tlf.  57525247/ 21644147, uflars@gmail.com

Sekretær og
Anne-Marie Nybo Mehlsen, Vigerstedvej 2, tlf. 57525235, amnm@km.dk

Medlem
Irene Petersen, Bredagervej 1, tlf. 57525238

Medlem
Inger Vendler, Degnebakken 19, tlf. 61406861, ivendler@gmail.com

Medlem
Lena Uldall Otto, Degnebakken 24, tlf. 57525617, lena.uldall@gmail.com

 

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder:

Dagsorden 16.11.2016  –  Referat 16.11.2016

Dagsorden 08.12.2016  –  Referat 08.12.2016

Dagsorden 25.01.2016  –  Referat 25.01.2017

Dagsorden 23.03.2017  –  Referat 23.03.2017
Bilag 1Bilag 2Bilag 3

Dagsorden/referat 26.04.2017

Dagsorden 03.05.2017  –  Referat 03.05.2017

Dagsorden 13.09.2017

Referat 25.10.2017

Referat 22.02.2018

Referat 22.03.2018

Referat 03.05.2018

Budgetmøde 05.06.18

Referat 21.08.2018

 

 

Kværkeby Menighedsråd

Formand
Martin Pedersen, Bjergvej 35, tlf. 57533050, tuck@pc.dk

Næstformand
Birgit Nielsen, Nordbæksvej 68, tlf. 57525119, birgitnielsen@mail123.dk

Kirkeværge
Gurli Birkholm Petersen, Bjergvej 52, tlf 57525592, gurli.k.by@gmail.com

Kasserer og kontaktperson
Anne-Marie Nybo Mehlsen, Vigerstedvej 2, tlf. 57525235, amnm@km.dk

Kasserer
Uwe Wolter, Kirkevej 37, tlf. 26830871, uwotronic@gmail.com

Bygningskyndig:
Arne Rugtved, Nordbæksvej 76, tlf. 22157315, arnerugtved@dlg.dk

Medlem
Iris Bremer Henriksen, tlf 20205270, nyvang.henriksen@tdcadsl.dk

 

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder:

Referat 10.01.2018