Fra torsdag d. 21. februar og de næste 10 torsdage er der musik og sang for børn fra 0-3 år i Kværkeby kirke. Dagen starter kl. 9.30 med musikalsk legestue for de 1-3 årige og fortsætter kl. 10.45 med babysalmesang for babyer fra 2-10 måneder og deres forældre.

Musikalsk legestue torsdag kl. 9.30 – 10.15
Musikalsk legestue er et nyt tiltag i Vigersted og Kværkeby kirker. Det har kørt 8 gange i efteråret i Vigersted kirke og er blevet taget godt imod. Så i foråret 2019 er det Kværkeby kirkes tur til at åbne dørene for de musikglade børn og voksne. Legestuen er for børn fra 1-3 år og henvender sig til dagplejebørn og deres dagplejere samt børn, der bliver passet hjemme. Det kan også være børn, hvor forældre eller bedsteforældre har mulighed for en ugentlig fridag med deres barn/ barnebarn.

Babysalmesang
Rigtig mange børn og forældre har haft stor glæde af kirkernes babysalmesang gennem de seneste 10 år. Mange forældre har gået til babysalmesang med flere af deres børn, fordi de hurtigt mærker, at det er noget som får en særlig betydning i de første vigtige måneder af barnets liv.  Til babysalmesang synger vi nogle af vores dejlige salmer fra den store salmeskat. Vi vugger babyerne, blæser sæbebobler, danser og synger i det smukke kirkerum. Det er en stund med barnet i centrum og man bliver glad, når man ser lyset i børnenes øjne, allerede fra det første slag på trianglen lyder.

Forårets babysalmesang foregår i Kværkeby kirke. Det er for alle babyer fra 2-10 måneder og deres forældre. Man melder sig til legestue og babysalmesang ved at skrive til Mia Engsager på mail: miaengsager@gmail.com og husk dit eget og barnets navn!