21/08-2018 19:00
Menighedsrådsmøde, Vigersted konfirmandstuen

23/08-2018 19:00
Orgelkoncert med Mia, Kværkeby Kirke

30/08-2018 10:30
Babysalmesang starter, Vigersted Kirke

05/09-2018 09:45
Efterårsudflugt,
Busserne samler os op henholdsvis i Kværkeby ved den tidl. Brugs og i Vigersted på P-plads ved kirken. Kl. 9.50 kommer vi til Plejecenter Ortved for at mødes og kl. 10.00 triller vi sydpå til Møn. Her skal vi besøge Keldby Kirke og se kalkmalerier - ja, dem kan vi også se på hjemme, men det er nu interessant at se samme mester, hvor han hører hjemme, - og her i Keldby Kirke også sammen med endnu ældre kalkmalerier! Derefter kører bussen os den korte tur til Thorsvang samlermuseum, hvor vi spiser middag kl. 13 og derefter har tid til at se museet på egen hånd, og købmandsbutikken og hvad man nu vil, indtil kl. 15.15. Da vender vi snuden mod nord og kører til Fjordkroen ved Præstø, hvor kaffen og lagkage venter os ved 16 tiden - og kl. 17 kører vi så derfra og det sidste stykke hjemad med afsætning Ortved, Vigersted og Kværkeby ca. ved 18.00-18.30 tiden. Tilmelding til sognepræsten på mail: AMNM@KM.DK eller brev. HUSK: Fulde navn og tlf.nr. på alle du tilmelder! Hvor stiger I på? Skriv, hvis du skal hentes hjemme, så aftaler vi det og skriv også gerne, hvis du ønsker bus med lav indstigning, vi tager gerne en særlig minibus med, hvis det hjælper netop dig til at være med på årets udflugt. Pris er 130 kr. pr. næse, der betales i bussen.

24/10-2018 19:00
Menighedsrådsmøde, Vigersted konfirmandstue

08/11-2018 19:00
Kirkehøjskoleaften i Vigersted Præstegård, Vigersted Præstegård
"Tro" Om troens rolle i en gudløs tid. Vi lever i en tid, hvor alt skal måles og vejes, bevises og begrundes, for at have betydning. Men samtidig er tro og religiøsitet ofte omdiskuterede emner, der aldrig synes at gå helt af mode. For Kierkegaard at se, har ethvert menneske et religiøst instinkt. Et instinkt, der giver sig til udtryk gennem vores kontinuerlige søgen efter mening og sammenhæng i livet. Men i en verden som vores, hvor ord som sandhed og Gud har overskredet sidste salgsdato, og hvor fænomener som tro, håb og kærlighed er blevet hjemløse, kan det være vanskeligt at finde tid til at spørge og ro til at lytte efter svarene. Foredraget vil kaste lys over Kierkegaards syn på det religiøse som et grundmenneskeligt vilkår og vise, hvorledes han formår at lade både spørgsmålene og svarene, der udspringer at vores religiøse længsel, tale ind i den tid, vi aktuelt lever i. Foredragsholder Pia Søltoft er Ph.d i teologi, forfatter til flere bøger om Kierkegaard og sognepræst ved Marmorkirken.

15/11-2018 19:00
Kirkehøjskoleaften i Haraldsted præstegård, Haraldsted præstegård
"Håb" ”Selv om jeg vidste, at dommedag kom i morgen, ville jeg stadig plante et æbletræ i dag”, skal Martin Luther have sagt. Men citatet er pure opspind. I 1944 – midt under verdenskrigens drabelige slag, næsten 400 år efter Luthers død – opfandt tyske lutheranere dette Luthercitat. For uanset hvem, der fandt på sætningen, tegner den konturer af håbets princip. Håbet driver os frem, trods alle dystre prognoser. Det skaber mening og sammenhæng – mellem os selv og omverdenen, mellem nutid, fortid og fremtid. Men håbet er også historisk foranderligt. Nye eksistensbetingelser ændrer dets former. Vores håb kan vise, hvem vi er, har været og kan blive. Foredragsholder Bertel Nygaard er lektor i moderne historie ved Aarhus Universitet og forfatter til bl.a. bogen Håb, der udkom i 2014 i Aarhus Universitetsforlags serie Tænkepauser.

20/11-2018 19:00
Menighedsrådsmøde, Vigersted konfirmandstue

21/11-2018 19:00
Kirkehøjskoleaften i Stalden i Jystrup, Stalden i Jystrup
"Kærlighed"  Livet og særligt andre mennesker kommer tæt på os i kærligheden og derfor kan vi opleve sjældne øjeblikke af stor lykke og en afgrundsdyb smerte i netop kærligheden. Men ikke al kærlighed er ekstrem, den er også et hverdagsfænomen og noget, vi kan blive ved at lære nyt om gennem bl.a. kunst, filosofi og teologi. I foredraget skal vi ud fra tænkepausebogen ”Kærlighed” se på kærlighedens historiske rødder, på romantisk kærlighed og på kilderne til nogle af de forventninger til ægteskab, forældreskab og venskab, som vi i dag lever med. Lektor i filosofi og prodekan Anne Marie Pahuus er foredragsholder denne aften og er bl.a. forfatter til bogen Kærlighed, der udkom i 2013 i Aarhus Universitetsforlags serie Tænkepauser.